top of page

        自由雕塑公园64天安门大屠杀纪念碑的太阳能照明系统自2020年2月开始建设,6月4日建设完成。

        2021年5月,照明系统被人为破坏,目前正在进行修复。

DJI_0418.jpg
DJI_0449.jpg
DJI_0436.jpg
页面背景.jpg
bottom of page